dinsdag 25 juni 2024
spot_img

ALLE INWONERS TELLEN!

Politiek is voor velen vreemd en over het algemeen jammer genoeg ver van het bed. Vaak begrijpelijk, maar politiek is wel bepalend voor onze leefomgeving. Daarom was het sociale domein mijn drijfveer om juist de politiek in te gaan en zo mee te denken / te beslissen over dit “zware” onderwerp.

Met enige regelmaat hoor en lees je (met betrekking tot het sociale domein/ de samenleving) dat we een inclusieve samenleving willen zijn. Een samenleving waarin alle inwoners welkom zijn en gehoord worden, ongeacht cultuur, afkomst etc. etc. Den Haag gebruikt hiervoor een duur woord: Inclusie. Of anders: een gevarieerde samenleving waar iedereen kan meedoen, waarin gedrag – waarden – spelregels een rol spelen.
In een inclusieve samenleving heeft iedereen dezelfde rechten en dezelfde kansen om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven. En de verschillen tussen mensen zijn juist waardevol en betekenisvol. Maar dit kan alleen als we rekening met elkaar houden en geen drempels gebruiken om elkaar in de weg te zitten
Mensen kunnen op verschillende redenen worden uitgesloten van een volwaardige deelname, bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid.
In onze mooie gemeente hoop ik dat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. De gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven maar ook individuele bewoners moeten hier allemaal een bijdrage aan leveren. Hoe? Onder andere door het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen en/of door te zorgen voor duidelijke en begrijpelijke communicatie. Hier ligt duidelijk een rol voor de gemeente. Of zorg voor een diverse werkvloer met medewerkers die van elkaar verschillen. Ook hierin heeft de gemeente een voortrekkersrol. Persoonlijk toon ik altijd belangstelling in een ander en denk ik na bij gebruikte vooroordelen. Dichterbij kan ook, gewoon door iedereen eens te groeten en een gesprek aan te gaan met andere mensen. Wie weet zie je dan een heel ander mens dan dat je van te voren had verwacht!

Laten we het Gewoon Samen Doen!

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen