dinsdag 25 juni 2024
spot_img

Andijkers boos om plannen gemeente

De bewoners van villapark “Lange Deele” worden momenteel geconfronteerd met plannen van de gemeente waarvoor inmiddels zelfs al een omgevingsvergunning is afgegeven. Deze plannen druisen in tegen reeds gemaakte afspraken en het bestemmingsplan zoals bekend bij de bewoners. De bewoners stellen in hun bezwaarschrift: “We betreuren het zeer dat het college deze omgevingsvergunning heeft verleend. We hopen dat de gemeente Medemblik haar verantwoordelijkheid neemt en opkomt voor het belang van de burgers en de schoonheid van het agrarische karakter van Andijk bewaard blijft!”

“Op het terrein waar nu nog schapen lopen staat de bouw van een enorme kolos gepland van maar liefst 26 meter breed, 67 meter diep en met een hoogte van bijna 8 meter. In dit bedrijfsverzamelgebouw zullen 26 units komen, die verhuurd en verkocht worden aan verschillende bedrijven. Op het industrieterrein is sprake van leegstand. Terwijl dit terrein eerst een agrarische bestemming had, wordt er nu industrie neergezet.”


Het landje achter de villawijk had een agrarische bestemming en nu wil men hier industrie gaan neerzetten.

Oude afspraken
De bewoners zijn goed op de hoogte van de afspraken zoals die in het verleden zijn gemaakt. Zo had het perceel aan de Gedeputeerde Laanweg 43a altijd een agrarische bestemming in het oude bestemmingsplan. “Dat is gewijzigd in detailhandel, halverwege de jaren 90. De toenmalige meubelzaak ‘De Zeehoek’ zou mogelijk uitbreiden en omwille daarvan werd er een aanpassing gedaan in het bestemmingsplan. In die periode zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de bewoners van de omliggende percelen,” zo vertelt Leo Los. “Er zijn gesprekken geweest met de bewoners en er is een compromis gevonden; daarin zijn onder andere zaken opgenomen als de hoogte van het nieuw te plaatsen gebouw, de plek op de kavel en de afstand tot aan de huizen. Deze afspraken staan zwart op wit. Maar werden zo aan de kant geschoven alsof ze nooit hebben bestaan!” De betrokken bewoners voelen zich door deze gang van zaken onjuist behandeld door de Gemeente Medemblik.

Boosheid en verontwaardiging
“Dat er ooit iets gebouwd zou kunnen worden op dit perceel was ons bekend. Wij vertrouwden erop dat de gemaakte afspraken nageleefd zouden worden door alle betrokken partijen.” Henk van Balen en zijn buurman Leo Los maken zich er echt boos om. “Het kan toch niet zo zijn dat er bij wisseling van personen of fuseren van gemeentes klakkeloos aanpassingen worden gedaan over zulke belangrijke zaken, zonder daarover ook maar te informeren!” Leo: “Wij hebben alle stukken aangeleverd waar de afspraken in zijn op- en vastgesteld. De wethouders en politici gaven aan niet van die stukken op de hoogte te zijn. Ons inziens moet de beslissing worden terug gedraaid en het plan moet opnieuw beoordeeld worden. Geldende afspraken moeten worden nagekomen of aangepast in gezamenlijk overleg en niet door een extern bureau.”

Andijkers solidair
“Graag willen wij alle bewoners van Andijk vragen om het bezwaarschrift te ondertekenen. Als de gemeente dit kan doen in onze achtertuin, dan kan dat ook gebeuren met andere stukjes grond in ons mooie dorp. Dat moeten we niet willen,” aldus Maja de Haan. “De direct omwonenden zullen allen individueel bezwaar maken, maar er is ook een algemeen bezwaarschrift opgesteld. Als u dit wilt lezen en ondertekenen dan kunt u mailen naar maja.de.haan@gmail.com o.v.v. bezwaarschrift. We rekenen op u, gezamenlijk kunnen we het agrarische karakter van het mooie Andijk behouden door op te komen voor onze rechten.”

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen