Er zijn nieuwe hesjes. Foto’s aangeleverd

In mei komt de natuur op gang.
Het gras in de bermen schiet omhoog, het struikgewas wordt steeds groener en dichter, de vogels die genesteld hebben krijgen nu hun jongen. Vandaar dat onze opruimgroep de natuur even met rust laat. We trekken met onze schoonmaakspullen de wijken en het centrum in.

Kom helpen en meedoen.
Het zijn maar twee uurtje per maand en het is zo leuk en als een straat, een wijk, een buurt, een plek of een plein weer schoner is, zorgt dat voor een kick!
Je werk wordt beloond met koffie/thee met IETS erbij.

Datum schoonmaakactie: zaterdag 6 mei.
Verzamelen bij de ijsbaan: 8:45 uur, Start: 9:00 uur
Koffie/thee: vanaf 11:00

Opgave:
henk.smits@quicknet.nl;
0228 – 591144; 06 – 50 48 43 98