De roodhalsfuut in Andijk. Foto Douwe Greydanus

In de werkhaven van de WRK werd een bijzondere fuut gesignaleerd. Hij is te onderscheiden door zijn roodbruine hals en zijn witte wangen. De roodhalsfuut was daar zijn kostje bij elkaar te scharrelen.
Deze vogel is een zeldzame broedvogel in Nederland, veelal broed deze in Midden en Oost Europa.
Natuurlijke waterpeilen en goede waterkwaliteit zijn vereisten voor
broedhabitat. Leuk zo’n zeldzame vogel te mogen spotten.
Douwe Greydanus.