vrijdag 21 juni 2024
spot_img

Armoede

Zoals ik in een vorige column aanstipte, presenteerde de Commissie Sociaal Minimum op 30 juni het onderzoeksrapport ‘Een zeker bestaan’. Deze onafhankelijke commissie bestaande uit deskundigen op het gebied van sociaaleconomische, juridische en fiscale vraagstukken, adviseert om het minimumloon en de bijstand aanzienlijk te verhogen.
De onderzoekscommissie somt in haar rapport de gevolgen op van te krappe budgetten voor verschillende huishoudens: onder meer geldstress, schulden, sociale isolatie en gezondheidsproblemen. Het leidt voor de samenleving onder meer tot hogere zorgkosten en gebrek aan vertrouwen in de overheid en publieke instellingen.
Het voortdurend hebben van geldproblemen verkleint volgens de commissie ook de veerkracht van burgers om de eigen positie te verbeteren. Mensen doen niet meer mee, gaan de deur niet meer uit. Vooral huishoudens met kinderen hebben het moeilijk. En dat is extra treurig omdat de gevolgen voor kinderen die in armoede opgroeien groot zijn. Het beïnvloed onder andere de kansen op goed onderwijs, een goede baan en daarmee hun kansen op een goed leven.
Volgens de commissie ontstaan de problemen met name in de loop van volgend jaar als er allerlei regelingen, zoals de energietoeslag, aflopen. Het advies van de commissie is helder: het wettelijk minimumloon, de bijstand en de kindregelingen moeten omhoog.

Tijdens de algemene beschouwingen na Prinsjesdag leek er in de Tweede Kamer een royale meerderheid te bestaan om armoede aan te pakken. Logisch omdat de Tweede Kamer vrijwel unaniem opdracht gaf voor dit onderzoek. Dan mag je ook aannemen dat het advies wordt opgevolgd en dat er ruimte wordt gemaakt voor een substantiële verhoging. Inmiddels nemen de twijfels de overhand. En dat is buitengewoon zorgelijk, de toekomst van onze samenleving staat op het spel! Immers, hoe kun je samenleven als een groot deel van de bevolking niet kan meedoen.

Dick Visser,
Fractieondersteuner MORGEN!

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen