Ruziezoekende meerkoeten. Foto: Douwe Greydanus

Meerkoeten zijn vogels die vaak ruzie zoeken met watervogels die geen voedsel concurrenten zijn maar toch zitten ze erbovenop.

Ook de soortgenoten krijgen ervan langs vooral als het om hun territoria gaat en dat gaat behoorlijk te keer.
Het kan soms leiden tot bijna verdrinking of letsel door het klauwen met de poten, het zijn geen echte lieverdjes.
Douwe Greydanus.