zondag 26 mei 2024
spot_img

Bakstenen architectuur in Expressionistische stijl

Rijksmonument
Een rijksmonument is van nationaal belang, vanwege de schoonheid, betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Tevens dient het minimaal 50 jaar oud te zijn. Andijk telt 3 Rijks monumentale panden; 2 stolp boerderijen uit eind 19e, begin 20e eeuw en de “Gereformeerde Kathedraal”, oftewel de Gereformeerde Kerk van Andijk. De kerk is rijksmonument sinds 1985. De gereformeerde kerk met annexe gebouwen is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van kerkelijke bouwkunst uit het tweede kwart van de 20ste eeuw in de expressionistische bouwtrant van de Amsterdamse School. Daarnaast heeft de kerk met gebouwen ensemblewaarde door de gaaf bewaard gebleven samenhang tussen de diverse onderdelen en door de beeldbepalende situering van het geheel in het Noord-Hollandse polderland.

Tijdens de renovatie in 2021

Architect(uur)
Het pand uit 1929 is ontworpen door de Groningse architect Egbert Reitsma. Hij heeft meerdere kerken in Nederland ontworpen, o.a. in Kollum, Leeuwarden, Groningen en Weesp. De hoogte van de kerk bedraagt 23 meter, de toren 45 meter. Van Noord naar Zuid is de kerk met haar pastorie 60 meter breed en 21 meter diep. In de toren hangt een 1500 kg zware klok, op de rand staat “Ere zij God”. De kerk van Andijk is door Reitsma zelf beschouwd als mooiste in zijn oeuvre. Reitsma staat bekend om gebruik van bakstenen in zijn architectuur. Hij maakte graag gebruik van de hardgebakken metselklinkers. Deze zijn karakteristiek en net als elk mens uniek, een mooie symboliek die hij verwerkte in dit ontwerp. Een leuk weetje; in het zelfde jaar heeft hij eveneens de dokterswoning aan Middenweg 18 ontworpen.

Historie
Door groei van het aantal kerkleden werd de kerk aan de Dijkweg met 200 zitplaatsen te klein. Dankzij de goede jaren in de bollenteelt begin 20eeuw is geld bijeen gebracht om een nieuwe kerk te laten bouwen. In juli 1929 is gestart met de bouw en werd 14 maanden later, 3 september 1930, de eerste kerkdienst gehouden, met plek voor 1200 mensen. Tot op de dag van vandaag wordt er wekelijks op zondag morgen om 10 uur een dienst gehouden, die ook online kan worden gevolgd. De kerk met pastorie is één geheel en ín de toren bevond zich op tweede en derde verdieping de kosterswoning. Deze ruimtes doen sinds 1970 dienst als werkruimtes. Ook de aan de noordkant gebouwde paardenstalling wordt niet meer gebruikt. Die is bij de fietsenstalling getrokken.

Het interieur in 2022

Renovaties
In 1984 vond de eerste grote dakrenovatie plaats. In 2010 is een grondige restauratie gestart waarbij o.a. het interieur in de originele kleuren is teruggebracht en de glas-in-lood ramen zijn hersteld. In 2012 is de toren gerestaureerd. Als gevolg van betonrot moesten de vloeren worden vernieuwd, daarom is de spits van de toren gehaald. In 2014 is het dak van nieuwe leien voorzien. De restauratie is voorjaar 2015 afgerond.
Dit was echter nog niet het einde; door lekkage in de toren en boven de hoofdingang was het noodzakelijk in 2021 de toren weer in de steigers te zetten. Door giften van allen die de kerk een warm hart toedragen én de ontvangen subsidies vanuit de Provincie Noord-Holland en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn al deze renovaties mogelijk geweest en kunnen we de kerk in zijn oorspronkelijke glorie nog steeds bewonderen. Tijdens de zomermaanden is de kerk geopend voor bezichtiging. En op afspraak kan tijdens de winter maanden deze prachtige kerk worden bewonderd.
Wees welkom. (meer info: www.gereformeerdekerkandijk.nl)

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen