André Meester van BAMM. Foto: OdB

André
Begonnen als steunend lid van Betrouwbaar Actief Menselijk Medemblik (BAMM) had André geen ervaring in het politieke wereldje toen hij in 2018 toch de gemeente politiek binnen kwam.
“Het was –zeg maar- een rijdende trein waar ik op gesprongen ben, zo liep het nu eenmaal. Maar dat past ook wel bij mij. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en in die tijd heb ik veel mensen leren kennen als ook de ‘regels’ van het spelletje.”

Ondernemer André heeft een duidelijke meningen laat die ook horen. “Het is geen probleem als je het een keer niet met elkaar eens bent, je moet echter wel bereid en kundig genoeg zijn om
jouw standpunt te kunnen onderbouwen. Kennis van zaken is belangrijk.”

Energie transitie
“Wat mij betreft zijn zaken als zonnepanelen en windenergie eigenlijk allang achterhaald. Het is een mooi systeem, maar daarmee komen we er niet. Het bouwen van een goede, moderne kerncentrale zou het hele energieverhaal in één keer op kunnen lossen. Ik vind dat die optie van een kerncentrale veel te weinig aandacht en ruimte krijgt. Er is een soort angst tegen kernenergie en die angst is grotendeels gebaseerd op onvoldoende
kennis en op onwetendheid. Dat vind ik jammer. Het zou in mijn ogen vooral dé oplossing kunnen zijn.”

Stokpaardje
Iedereen wil wonen! “Mijn stokpaardje is toch wel dat er betaalbare woningen moeten zijn voor de starters en eigenlijk voor alle doelgroepen. Dat moet niet blijven bij alleen maar roepen,
dat vraagt om actie. Ideaal is het als de grond al in bezit van de gemeente is en je mooie huizen neer kunt zetten met behulp van goede bouwbedrijven uit de directe omgeving.
Om ook in de toekomst voldoende bekwaam personeel in de bouw te hebben, zou het zelfs een leerlingenwerkplaats kunnen worden, waar een nieuwe generatie bouwers kan worden opgeleid.”
André vertelt dat de gemeentebeslissingen voor een deel bepaald worden door regels vanuit de provincie, die weer moeten voldoen aan het landelijke plan. “Dat lijkt regelmatig op tegen werken.
Er zijn regels gemaakt op basis van een verwachting van de bevolkingsgroei voor de komende 5-10 jaar. Maar als die groei anders uitpakt, de mensen nu willen wonen, dan moet je in mijn ogen dat plan herzien
en niet altijd maar stug vasthouden aan wat ooit (met de beste bedoelingen) is afgesproken. Als het niet werkt, moet je het aanpassen!”

In de regio
In Wognum zijn er bouwplannen voor ‘de Commandeur’ en in Wervershoof is ‘de Tegel’ een prima bouwlocatie. Zowel voor het inbreien van wijken in de huidige bebouwing (zoals er plannen zijn voor het Asoiniaveld in Andijk),
als voor uitbreiding tegen dorpen aan zoals ‘de Commandeur’ en ‘de Tegel’ zijn er mooie plannen. “Wij maken ons sterk voor die nieuwe woningen. Er komt weer doorstroming van mensen die weer kunnen verhuizen,
kinderen kunnen weer voor hun 30ste het ouderlijk nest verlaten en daar worden heel veel mensen blij van. Daar waar de grond reeds in bezit van de gemeente is kan voordelig gebouwd!”

Politieke besluiten hebben (vaak verstrekkende) gevolgen voor iedereen in de gemeente. Daarom is het belangrijk uw stem te laten horen en te weten wie uw stem verdient.

De mensen van de (gemeente)politiek, wie zijn dat eigenlijk?
Wat drijft ze en wat willen ze bereiken.

De komende periode komen de columnisten namens
Groenlinks, VVD, ChristenUnie en BAMM aan het woord.

Wilt u inhoudelijk reageren,
doe dit dan rechtstreeks aan de partij via: bamm@ziggo.nl

Reacties worden niet geplaatst in de Andijker.