vrijdag 12 april 2024
spot_img

Begroting gemeente Medemblik unaniem aangenomen

Afgelopen donderdag 9 november heeft de gemeenteraad van Medemblik voor de vierde keer op rij de begroting en meerjarenraming unaniem vastgesteld. Het was voor de huidige raad de laatste keer deze raadsperiode. Immers na de verkiezingen van 21 maart gaat een nieuwe periode van start.
Tijdens de gebruikelijke algemene beschouwingen uitte de CDA-fractie haar waardering voor het college en het ambtenarenkorps. Er is met een uitgedund personeelsbestand, waarop de laatste jaren fors is bezuinigd, hard gewerkt aan tal van voorstellen en projecten.
Naast complimenten voor college en de gemeentelijke organisatie, hebben we ook onze waardering voor de collega raads- en commissieleden uitgesproken. Het afgelopen jaar hebben we onder andere een langlopend dossier als het onderhoud van de groene sportvelden tot een goed einde gebracht. Ook is de onduidelijkheid over de toekomst van zwembad de Zeehoek weggenomen.
De gunstige economische situatie heeft er bovendien toe geleid dat er meer geld vanuit het Rijk beschikbaar is gekomen en dat wordt in Medemblik goed besteed. Zo hebben we geld beschikbaar gesteld voor het Poldermuseum in Andijk dat nu verder kan met de plannen om het museum om te toveren tot een uniek centrum voor water.
Op CDA-initiatief trekken we structureel extra € 40.000,- uit voor een brede cultuuraanpak dat we straks vertaald gaan zien in de cultuurnota. Al met al een succesvolle besluitvorming waarmee Medemblik vooruit kan. Neemt niet weg dat er voldoende uitdagingen zijn. Eén ervan is het sociaal domein. We gaan zorgvuldig met de middelen om en we krijgen steeds beter inzicht in de ontwikkelingen en consequenties van de kosten en bestedingen van met name de jeugdzorg.
Met betrekking tot de WMO heeft het CDA een motie ingediend om te onderzoeken of de eigen bijdrage in 2018 afschaft kan worden. Deze en enkele andere moties werden in meerderheid omarmd. De gehele gemeenteraad schaarde zich met inbegrip van enkele aangenomen amendementen achter de voorgestelde begroting waarmee wederom een gezonde basis is gelegd voor een toekomstbestendige gemeente.

Ed Meester, fractievoorzitter CDA Medemblik

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen