maandag 20 mei 2024
spot_img

Begroting Medemblik vastgesteld

De gemeenteraad van Medemblik heeft de programmabegroting 2020 vastgesteld. Hierin staan de beleidsvoornemens en de uitvoeringsprojecten. De gemeente Medemblik loopt tegen de financiële grenzen aan, maar het is gelukt een sluitende begroting op te stellen. We hebben de afgelopen jaren stappen gezet in het realiseren van onze ambities en het versterken van onze organisatie. Deze lijn wordt stevig doorgezet. Het motto van deze begroting is dan ook: Medemblik werkt aan overmorgen.

Keuzes
De raad geeft prioriteit aan openbare ruimte: woningbouw en veiligheid, zorg en duurzaamheid. Bij het opstellen van deze begroting zijn keuzes gemaakt. Daarom heeft het college bijvoorbeeld aan de raad voorgesteld om te korten op bestaand beleid, het niveau van (enkele) ambities te verlagen, het sociaal domein realistisch te begroten en op de belastingen uitsluitend een inflatiecorrectie toe te passen (met uitzondering van de toeristenbelasting). Eerder gemaakte keuzes voor onder andere zwembad de Zeehoek en dorpshuis Abbekerk leggen de komende jaren een groot beslag op de begroting.

Belastingen
De belastingen worden met niet meer dan de inflatie geïndexeerd, met uitzondering van de toeristenbelasting. Zo houden we de OZB zo laag mogelijk. Onderzocht wordt of de hondenbelasting vanaf 2021 afgebouwd kan worden.

Meer weten?
De digitale begroting is te vinden op: medemblik.begroting-2020.nl

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen