maandag 24 juni 2024
spot_img

Begroting Medemblik vastgesteld

De gemeenteraad van Medemblik heeft vanavond de begroting voor 2019 vastgesteld. Hierin staan de beleidsvoornemens en de uitvoeringsprojecten opgenoemd. Belangrijke speerpunten voor het komende jaar zijn onder andere: woningbouw in alle kernen, het investeren in voorzieningen, het goed organiseren van zorg voor alle Medemblikkers, het behalen van de ambities uit het duurzaamheidsprogramma en participatie in het algemeen. De begroting bestaat uit twee onderdelen: nieuw beleid en de basis op orde.

Nieuw beleid
In de begroting onder ‘nieuw beleid’ worden zowel de ambities uit het coalitieakkoord als voornemens waar al eerder besluiten over genomen zijn verder uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld het dorpshuis in Abbekerk en het zwembad in Wervershoof. Daarnaast wordt de sport- en cultuurpas geïntroduceerd, doet Medemblik mee aan Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en worden er projecten opgezet om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

Basis op orde
Om de ambities te realiseren is het van belang dat er een organisatie is die dat waar kan maken. Deze begroting stelt daarvoor meer geld beschikbaar.

Begroting in cijfers
Met de vastgestelde begroting blijft Medemblik een financieel gezonde gemeente met een goed weerstandsvermogen en ruimte om tegenvallers op kunnen opvangen.
De totale opbrengsten van ge-meente Medemblik aan heffingen, belastingen en de algemene uitkering vanuit het Rijk is € 96.769.000. Daarvan wordt € 96.801.000 uitgegeven aan sociale voorzieningen, onderhoud openbare ruimte en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee verwacht Medemblik over 2019 een negatief resultaat van €32.000. De meerjarenraming sluit wel met een positief resultaat van €74.000.

Vorig artikel
Volgend artikel

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen