dinsdag 25 juni 2024
spot_img

Behoud Het IJsselmeer! Geen eilanden voor de kust van Andijk!

Een maand geleden las ik de bezwaren tegen het plaatsen van de zonnezandbanken op het IJsselmeer in Andijk tijdens de commissievergadering van de gemeente Medemblik. De reden hiervoor is het omarmen van een alternatief RES-plan ’Duurzaam leefbaar’ van burgeriniatiefnemer Kor Buitendijk (Bobeldijk).
Zijn lobby voor dit plan bij de gemeenteraden van de 18 gemeenten in RES-regio Noord-Holland-Noord wordt ook gesteund door de anti-windmolenwerkgroepen van Schagen/Zijpe, Koggenland, Medemblik, Kolhorn e.o. en Wieringermeer.

In dit alternatieve RES-plan wordt afgezien van windmolens en zonneparken op land door o.a. zonnezandbanken op het IJsselmeer te plaatsen. Een van de voorgestelde locaties ligt voor de kust van Andijk. In de raadsvergadering van 3 September jl. is de motie van GroenLinks om o.a. Andijk te sparen van deze zonnezandbanken verworpen.

Met deze brief start actiecomité “Behoud het IJsselmeer” een handtekeningenactie die ik op de commissievergadering van 1 Oktober a.s. aan wethouder Nederpelt wil aanbieden.
Ons grootste bezwaar is dat het aanzicht vanaf de dijk niet mag worden aangetast. De Westfriese Omringdijk is een provinciaal monument met een enorme belangrijke historische waarde en daarbij hoort een onbelemmerd uitzicht over het water. De dijk beschermt de West-Friezen al sinds de 13e eeuw tegen water en is een tastbaar icoon van de West-Friese identiteit. De voorgestelde locatie voor de zonnezandbanken ligt direct aan het enige stuk dijk in zijn oorspronkelijke staat. Het open water achter de dijk met haar grillige kustlijn is uniek en nog maar op een enkele plaats langs de kust van het IJsselmeer terug te vinden. Op de dijk zijn fiets/wandelpaden waar Andijkers en toeristen iedere dag recreëren en genieten van het weidse uitzicht.

In het RES plan staat:
“Westfriesland is trots en zuinig op zijn traditionele identiteit met karakteristieke (lint)dorpen, open ruimtes en de mooie historische stadjes Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Dit landschap moet waar mogelijk behouden blijven. Hetzelfde geldt voor het IJsselmeer en Markermeer. Het water vervult meerdere functies voor de regio, waardoor het gebruik ervan voor energieopwekking goed doordracht moet worden”.

We mogen Andijk simpelweg niet opofferen voor 135 hectare zonnezandbanken met 100 hectare zonnepanelen, tenzij je zonnepanelen een verrijking vindt om naar te kijken in plaats van een zonsondergang op het IJsselmeer. Voordat we voor altijd iets kapot gaan maken, is het dan geen tijd voor bezinning om te koesteren wat we nog hebben en ons inzetten om het te behouden? Dit plan betekent ingrijpende veranderingen; geulen graven, zand storten, de ecologische waarden drastisch wijzigen en daarbij is rendement van zonnenergie relatief klein. Het landelijk net kan de geleverde zonne-energie nu al niet meer opslaan. Het Nederlandse bedrijfsleven en overheid gaan groots investeren in waterstof en aardewarmte. Zijn deze zonnezandbanken dan niet klein vergeleken met het opschalen wat nodig is in Nederland om onze doelen überhaupt te kunnen halen?

De voorgestelde locatie in Andijk rijmt totaal niet met de definitie van een provinciaal monument. We zijn trost op het open zicht op het IJsselmeer en pleiten met deze handtekeningenactie dat het voor een eeuwigheid behouden moet blijven.

Actiecomité Behoud Het IJsselmeer
Namens dezen, Bernice Notenboom

Het Actiecomité bestaat momenteel uit: Dorpsraad Andijk, Zwemmers “Koppie Onder”, Stichting Oud Andijk, Fa. J. Klaassen (visser van de EH 49).

TEGEN DE PLANNEN VAN EILANDEN IN HET IJSSELMEER?
TEKEN DE PETITIE “BEHOUD HET IJSSELMEER!”
GA NAAR HTTPS://BEHOUDHETIJSSELMEER.PETITIES.NL/

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen