Het Driebankoor. Foto aangeleverd

Op 14 oktober 2017 zingt het Driebankoor en de zanggroep Anima-Mea vanaf 20.00 uur in de Geref. Kerk te Andijk om geld in te zamelen voor de Stichting ALS Nederland. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment ongeveer 1500 patiënten. Gemiddeld overlijden er elk jaar 500 patiënten en komen er 500 bij. Hoewel er wereldwijd onderzoek wordt gedaan naar de ziekte is de oorzaak tot op heden onbekend. Hoop op een toekomst – met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na de eerste symptomen – is er voor deze 1500 patiënten nog niet. Het relatief kleine aantal patiënten maakt dat onderzoeksbudgetten van de farmaceutische industrie en de overheid nihil zijn; verreweg het meeste wetenschappelijk onderzoek naar ALS in Nederland wordt gefinancierd door giften aan Stichting ALS Nederland.

Het Driebankoor is een enthousiast Westfries gemengd koor dat haar thuisbasis heeft in Venhuizen. Mede dankzij de werkwijze van dirigent Jan Verhoef, die met zijn enthousiaste en stimulerende aanpak steeds weer nieuw elan brengt in de toch al zo hechte groep van zo’n 75 zangers en zangeressen.

Tijdens dit concert in Andijk zingt ook ‘Anima-Mea’. Zoals ze zelf zeggen: gewoon vier gelijkgestemde zielen, Charles & Margreet Drijver en Jos & Wilma van Ophem. Bij toeval (als dat bestaat) ontdekten zij dat hun stemmen ‘kleurden’. Dit leidde ertoe dat het viertal in 2013 besloot invulling te geven aan hun hartenwens: A capella zingen vanuit een innerlijke bezieling. ‘Anima – Mea’ betekent ‘Mijn Ziel’. Hierdoor ‘geraakt’ hoopt de zanggroep op eigentijdse wijze en met veelal eigen (lied)teksten iets waardevols toe te voegen aan het verhaal van God en mensen.

Het Driebankoor wordt begeleid door twee virtuoze musici: pianist Rens de Winter en organist Jan Rozendaal. Zij zullen ook voor een instrumentale solo’s zorgen.

Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.15 uur. Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk aan de Middenweg 4 te Andijk verkrijgbaar. Vrij parkeren naast de kerk. Om de drempel zo laag mogelijk te laten zijn kosten kaarten slechts € 10.
Aan het einde van dit concert worden de bezoekers bovendien in de gelegenheid gesteld een vrijwillige gift te deponeren. Deze vrijwillige bijdrage wordt samen met de opbrengst van de kaartverkoop minus de onkosten overgemaakt aan de Stichting ALS Nederland.
De organisatie hoopt op een volle kerk!

Verdere info: www.zingenenzo.com