vrijdag 12 april 2024
spot_img

Beste dorpsgenoten,

Het was vrijdagavond 26 oktober 2018. Met ruim 120 mensen waren we die avond aanwezig in Sarto. Dat bij gelegenheid van onze ‘vrijwilligersavond’ als uiting van dank voor de inzet van al die vrijwilligers, die wij binnen onze parochiegemeenschap rijk zijn. Nu werd tijdens die avond de ‘inwendige mens’ goed verzorgd, werden er liederen gezongen en deelde de ceremoniemeester met ons een toepasselijke gedachte van Hans Bouma met de titel … Verbondenheid. Dat klonk die bewuste avond als volgt …

Verbondenheid
Leven in verbondenheid, zó mens te zijn, dat je medemens bent, daarin schuilt je geluk. Geluk is gegeven met een bepaalde weg die je gaat, met een manier van leven, die aansluit op je bestemming. Je bestemming, het lijkt een vaag begrip, maar je kunt er heel concreet over zijn. Ze zal op een of andere wijze in het teken staan van je relaties. Dat is toch uiteindelijk je roeping, om zó te leven dat je samenleeft. Je bent bestemd om sociaal en creatief mee te spelen in het grote geheel, dat leven heet. Verbondenheid die verantwoordelijkheid inhoudt. Het is je gegeven dienstbaar te zijn aan anderen. Je bent in staat tot medemenselijkheid. Je wordt er zelf zeker niet minder van, wanneer je van dit talent werk maakt. Hoeveel je het ook kost, aan tijd, aan energie, innerlijk word je er rijker van. Je kunt een gelukkig mens zijn, wanneer je een bewogen mens bent. Je leeft in een unieke verbondenheid.

Zo klonken die woorden toen en zo klinken die woorden vandaag zo onderweg naar het Hoogfeest Kerstmis. Het feest waarop we de geboorte van Jezus vieren. Hij die van Godswege als Licht onder ons mensen is gekomen om onze levensweg te verlichten. Dat doet Hij, omdat Hij zich verbonden weet met ons en wij met Hem en met elkaar. Juist daarin, naar zijn voorbeeld, weten we elkaars levensweg te verlichten. Dat kan al in alle eenvoud door het aanbieden van een luisterend oor, van woorden van troost en bemoediging, van een helpende hand. Het zijn uitingen van onze verbondenheid met de ander en daarmee met de Ander, met Jezus, met God. Met deze gedachte, zo ook met die van Hans Bouma, wens ik u, wens ik ons allen, mede namens de Parochieraad van Andijk, een Zalig Kerstfeest toe en een Gezegend Gelukkig Nieuw Jaar 2019.

Met hartelijke groet,
Pastor André Dekker,

parochie Maria
Middelares van Alle Genaden te Andijk

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen