De kerk in de Bangert

Net als bij u thuis worden onze parochies ook geconfronteerd met de hoge energiekosten voor het verwarmen van onze kerken. Binnen onze regio vieren we op zondag nog zo veel mogelijk op alle locaties de eucharistie. Hoewel de thermostaat in alle kerken al een paar graden is teruggezet, betekent dat toch dat we in onze regio meer dan 1000 Euro per zondag kwijt zijn aan energiekosten om in alle kerken een viering te kunnen houden. Gezien de toch al niet rooskleurige financiële positie van de parochies is dit een onhoudbare situatie.

Het parochiebestuur heeft daarom, samen met het pastoresteam, besloten om vanaf begin november op zondag nog maar op één plaats de eucharistie te gaan vieren. De eucharistieviering zal dan rouleren in de 5 kerken. Dus voorlopig iedere zondag in een andere kerk. Het tijdstip blijft 10.00 uur. Het rooster zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Wij kunnen dan toch, tegen veel lagere kosten, een zondagse Eucharistieviering in een verwarmde kerk blijven houden.
Zoals waarschijnlijk bekend, groeien we op korte termijn binnen onze regio toe naar één centrale kerk. De keuze voor deze centrale kerk is nog niet gemaakt. Maar nu we door de hoge energieprijzen worden gedwongen om actie te ondernemen kunnen we dit ook zien als een soort tussenstap in het proces van éénwording. U kunt alvast wennen aan het vieren van de Eucharistie in een andere omgeving, en met ook andere gezichten om u heen. Ook zult u merken dat er meer mensen dan anders de vieringen gaan bezoeken!
Een en ander geldt alleen voor de zondag; de eventuele vieringen op de weekdagen gaan gewoon door, zoals voorlopig ook de avondwaken en uitvaarten in de afzonderlijke kerken.
Uiteraard beseffen we dat deze stap voor een aantal mensen ongemak met zich meebrengt. U maakt zich misschien zorgen over hoe u in de kerk komt, vooral als u geen auto heeft. Als parochiebestuur willen we u daarbij graag helpen. Mocht u geen vervoer hebben om naar de zondagse viering te kunnen gaan, neem dan contact op met het secretariaat in Medemblik. Dit is ’s morgens tussen tien en half twaalf telefonisch te bereiken op nummer 0227 541301. Even een mailtje sturen kan ook naar secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl.
Doe dit uiterlijk op de woensdag voor de betreffende zondagsmis. Wij kunnen dan vervoer voor u regelen.
U zult begrijpen dat wij op zoek zijn naar mensen die bereid zijn om met de auto anderen op te halen voordat zij naar de mis gaan. Mocht u in de gelegenheid zijn om één of enkele kerkgangers met de auto van en naar de kerk te brengen, dan willen we ook aan u vragen zich te melden bij bovenstaande secretariaat. Wij kunnen er dan voor zorgen dat iedereen die naar de kerk wil dit ook kan.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en voor uw zorg voor elkaar!