Met ingang van 1 mei zijn er twee wijken beschikbaar. Het gaat om:

Middenweg 1 t/m Pop Vriend, drie blokken
Sorghvlietlaan en de aanleunwoningen en Mantelhof, 147 kranten.

Meilag en Meander, 135 kranten.

Interesse? p.ligthart@andijker.nl