maandag 22 april 2024
spot_img

Bijzondere plek langs de Dijkgraaf Grootweg

De Dijkgraaf Grootweg was afgesloten voor het doorgaand verkeer in verband met bomenkap. Ondergetekende kon daar mooi met de fiets over, om de nieuwe boomaanplant te bekijken.
Zoals u waarschijnlijk weet, zijn alle bomen gekapt vanwege ziekte en rooiwerk verricht aan de westkant van de weg door de firma van Bodegom uit Wieringerwerf. Vlak voor de uitvoering kwamen zij erachter dat er een herdenkingsbord aanwezig was ter hoogte van het Zanddepot.

Even terug in de tijd
Mogelijk herinnert u zich nog wel het zware ongeval met vier vriendinnen die op vrijdagavond 8 september 2000 met onverklaarbare reden tegen deze beruchte boom zijn gereden. Ook voor de hulpverleners was het een heftige avond met een ‘ons kent ons gevoel’ dat nog op menig netvlies geprojecteerd staat. Ter nagedachtenis aan Brenda hadden vrienden toen een gedenkbord gemaakt en opgehangen.

Dankbetuiging
Nu deze boom na 22 jaar ook verwijderd diende te worden heeft Bodegom het direct teruggekoppeld en besproken met de opdrachtgever HHNK en het personeel, dat ze hier zorgvuldig mee om moesten gaan. Normaal verjaart het en wordt het zondermeer verwijderd, maar bij dit bord kregen dhr. John van Bodegom en zijn medewerkers een speciaal gevoel dat het wel iets bijzonder was.

Nieuw bord
Na beraad met dhr. Nico Strijker van het HHNK zijn Adriaan Dekker en Edwin van der Meer -twee timmerlieden van HHNK- enthousiast het nieuwe herdenkingsbord gaan maken. Daarna hebben medewerkers van Bodegom het op de plek teruggeplaatst. Hierbij willen wij dan Bodegom en het HHNK een groot compliment geven dat zij met zoveel respect er mee zijn omgegaan. Dank daarvoor.
Douwe Greydanus.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen