Gelukkig zijn er scholen die er voor kiezen de tegels te verruilen voor beplanting en natuurlijke speeltoestellen. Hierdoor stimuleer je de kinderen tot bewegen en tevens kunnen ze de insecten bestuderen die er aanwezig zijn. Basisschool de Piramide heeft veel kleur laten aanbrengen, een lust voor het oog. Goed voor de afvoer van hemelwater en op de planten en bloemen gonst het van de vele soorten insecten. Foto: Douwe Greydanus.