dinsdag 25 juni 2024
spot_img

Bomen als onderdeel van én ondersteuner van Biodiversiteit.

Meer groen is goed voor de biodiversiteit. Hoe meer verschillende soorten planten, dieren, bomen, bloemen, hoe groter de biodiversiteit. Dat is niet alleen van belang voor de natuur, maar ook voor ons leven en welbevinden. Bomen spelen hierin een beeld- en sfeerbepalende rol.

De laatste decennia is de biodiversiteit onder invloed van verstedelijking, industrialisering en schaalvergroting in de landbouw verder afgenomen. We zijn anders gaan boeren en anders gaan bouwen. We hebben parken en wijken ‘geordend’ ingericht met bomen en gras, beekjes rechtgetrokken, bermen langs de weg veelvuldig gemaaid. Daarom is het belangrijk om de biodiversiteit op peil te houden.

Toenemende biodiversiteit
“Er liggen volop kansen om met meer en gevarieerder groen in en net buiten de stad de biodiversiteit te stimuleren. Dat begint met de aanplant van meer pollen- en nectarrijke bomen, struiken en vaste planten. Deze zogenaamde drachtplanten leveren het basisvoedsel voor bestuivende insecten, zoals bijen en vlinders. Daarnaast vormen ze een aanvullende voedselbron voor veel andere insecten. Daarbij gedijen ook vogels en kleine zoogdieren beter in een omgeving met kleurrijk en gevarieerd groen. Door het aanplanten van vogelbosjes met besdragende struiken, dichte hagen voor nestgelegenheid en hoge bomen om te schuilen, zal de biodiversiteit toenemen.”

Bomen van betekenis
Binnen een groenstructuur spelen bomen een overheersende rol. “Bomen zijn onderdeel van de biodiversiteit en tegelijkertijd ondersteunen ze de biodiversiteit. Bomen bieden voedsel, leefruimte, bescherming en nestgelegenheid aan insecten, vogels, kleine zoogdieren en korstmossen,” geeft dr. ir. Jelle Hiemstra, senior onderzoeker Bomen en Stedelijk Groen van Wageningen Universiteit en Research (WUR) hun grote betekenis aan. De onderzoeker wijst nadrukkelijk op het belang van een gevarieerde aanplant bij het inrichten van een groene ruimte. “Het is zaak om voor spreiding te zorgen. Er zijn bomen die ontzettend veel bloeien en een heel goede voedselbron zijn voor bijen en vlinders, maar wat minstens zo belangrijk is dat je gedurende het hele seizoen bloeiende bomen hebt. Dus als je vijf soorten kiest, moeten die niet tegelijkertijd bloeien. Ook variatie in nootdragende bomensoorten die vogels én kleine zoogdieren trekken, is belangrijk omdat verschillende soorten profiteren van verschillende noten en vruchten.”

Taak van de gemeente
Gemeentes, groenvoorzieners, landschapsarchitecten en particulieren kunnen bij het inrichten van  een groene ruimte putten uit een enorm sortiment bomen, struiken en planten. De beste boomsoorten voor een grotere biodiversiteit bepaal je op basis van je doel.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen