"Bridge is goed om de hersenen actief te houden en jezelf wat uit te dagen." aldus Lolke Kooiman. Foto: OdB/De Andijker

Uit een onderzoek van de bridgebond is gebleken dat de laatste jaren ca.1.2 miljoen mensen er over gedacht hebben om toch eens een keer een bridgecursus te volgen.

Dat is natuurlijk wel een leuk onderzoek maar wat hebben we er aan is onze eerste reactie. Bij nader inzien is het toch wel een leuke wetenswaardigheid voor bridgeclubs in het algemeen. Er zijn dus nog heel veel potentiële bridgers die alleen maar de stap hoeven te nemen om zo’n cursus te volgen. En best veel bridgeclubs die een beginnerscursus aanbieden. De reactie van cursisten is heel vaak: wat een leuk spel, zonde dat ik daar niet eerder mee ben begonnen. Er wordt wel eens gezegd dat het een spel is voor oudere mensen en bejaarden maar dat komt feitelijk omdat als iemand heeft leren bridgen hij/zij dat tot op hoge leeftijd kan doen omdat het zijn charme niet verliest en er telkens weer dingen voorkomen die niet eerder opgevallen zijn.

Zo blijft het een prachtig spel dat gewoon zijn aantrekkingskracht niet verliest. Bovendien is het een ervaringssport en daardoor blijven de meeste mensen zich verbeteren.
Natuurlijk is het ook goed voor de geest om alert te blijven en is het sociaal gezien van waarde omdat je elkaar wekelijks ontmoet op de clubavond. Het is gewoon een gezellige aangelegenheid en dat je tijdens het spel doodstil moet zijn is een mythe. Je speelt met een partner en die moet je in ere houden.

Bridge is ook belangrijk voor je vorming want je leer er heel veel van behalve alleen het spel. O.a omgaan met teleurstellingen omdat niet alles lukt of je partner je soms niet begrijpt. Zelfbeheersing omdat je niet in woord of gebaar mag laten blijken dat je iets erg goed of juist erg jammer vind. Vooruit kijken en een plan ontwerpen om een spel tot een goed einde te brengen. Hoffelijkheid in de omgang met je tegenstander. Ook het competitie element speelt een rol uiteraard maar ook dat is afhankelijk van het individu. Er wordt in groepen gespeeld naar speelsterkte. Je speelt dus met mensen van je eigen niveau. Eigenlijk net als bij de meeste sporten.

Dat neemt niet weg dat er nog genoeg mogelijke bridgers zijn die de stap eens moeten nemen om een cursus te volgen.

Er wordt daarom ook weer een beginnerscursus gestart in Sarto dit jaar te beginnen op maandagavond 19 september.

Zie advertentie elders in dit blad.