Geoorde fuut. Foto: Douwe Greydanus

Plotseling waren er weer vier Geoorde futen voor de Andijker kust verschenen.
De mannen hebben hun grijs zwart somber winter kleed verruild voor broedkleed. Op de kop achter het oog goud gele pluimen. Deze soort behoord toe tot de futen familie en zijn kleiner dan de Fuut.
Het broed gebied bestaat uit plassen, vennen en ondiepe (duin) meren. Ze maken hun nest tussen de Kokmeeuwen met als voordeel dat de meeuwen snel alarm slaan en de vijand aanvallen.
U kunt ze zien duiken naar kleine visjes of schelp-en schaal diertjes.
Douwe Greydanus.