maandag 22 april 2024
spot_img

Burgerparticipatie? Ben jij als inwoner van Andijk uitgenodigd?!

De gemeente Medemblik heeft (weer) nieuw beleid ontwikkeld met betrekking tot het huisvesten van arbeidsmigranten binnen onze gemeente en dus ook binnen Andijk. Dat wordt momenteel behandeld door de raadscommissie. Eind van de maand wordt er een besluit genomen door de gemeenteraad.

We werden door de Dorpsraad Zwaagdijk Oost erop geattendeerd dat er helemaal geen sprake is geweest van burgerparticipatie… Dit willen wij hier in Andijk nader onderzoeken!

De uitnodigingen door de gemeente Medemblik zouden zijn verstuurd op 28 februari en 9 maart van dit jaar o.a. aan de dorpsraden én aan de inwoners. Maar is dat ook zo? We zijn dan ook benieuwd wie van de inwoners van Andijk zijn uitgenodigd! Werd jij uitgenodigd, stuur dan even een mailtje naar dorpsraadandijk@gmail.com (of een brief aan DRA – Witte Valkstraat 12 – Andijk), vermeld in beide gevallen je eigen naam en adres!

Huidige situatie en de nieuwe plannen
Volgens opgave van de gemeente worden van de 1.000 plaatsen binnen de gemeente 601 plaatsen in Andijk gevonden voor huisvesting van arbeidsmigranten, 198 in Wervershoof en 201 in Zwaagdijk (Oost en West). De gemeente wil dit weer oprekken:

• Voorheen niet toegestaan, maar nu wil wethouder Harry Nederpelt (CDA) 50 arbeidsmigranten huisvesten op industrieterreinen in de kernen. Ondernemers in Andijk waren hier fel tegen in 2014!;
• Voorheen niet meer dan 20 arbeidsmigranten op een agrarisch bedrijf, nu wil wethouder Harry Nederpelt maximaal 60 arbeidsmigranten huisvesten op zo’n bedrijf. Zijn er bijvoorbeeld 10 bedrijven die dit willen doen, dan hebben we 600 arbeidsmigranten erbij in ons dorp. Zijn het 20 bedrijven die dit willen doen… dan is dat 20 x 60 en zo voorts;
• Grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten was eerder niet mogelijk, maar nu wil wethouder Harry Nederpelt per woonkern maximaal 2 locaties aanwijzen waar tussen de 60 en 300 arbeidsmigranten worden gehuisvest. Er kunnen dus twee locaties komen in Andijk met in totaal 600 arbeidsmigranten:
• En dan hebben we het nog niet eens over de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de bebouwde kom, in het dorp zelf.

Voor degene die nu beweren dat wij niks willen in Andijk roep ik nog even in herinnering dat we al ruim 600 arbeidsmigranten huisvesten op het grondgebied van Andijk en dat we zoveel als mogelijk medewerking verlenen aan huisvesting op het bedrijf tot een maximum van 20 buitenlandse arbeiders. In het nabije verleden zijn er afspraken gemaakt, maar die worden nu flink opgerekt. Dit gaat nu alle proporties te buiten. Andijk is niet tegen huisvesting van buitenlandse arbeiders, maar wel tegen de omvang die er nu dreigt!

We kunnen het ons ook niet voorstellen dat ondernemers die een bedrijfspand op het industrieterrein hebben staan nu opeens wel voor deze plannen zijn en dat er dus wel een gebouw komt waar 50 arbeidsmigranten worden gehuisvest. In 2014 was men er nog faliekant op tegen.

Maar we zijn benieuwd wie van de inwoners van Andijk zijn uitgenodigd! U/Jij? Laat het ons weten!

Gerrit van Keulen
Dorpsraad Andijk

NB – Hoe zit het met de huisvesting voor jongeren in Andijk? Is daar ook nieuw beleid voor ontwikkeld?

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen