Foto: Jan R. Koen

Zondag 26 februari verleende Christelijk Mannenkoor Lelystad o.l.v. Bert Moll medewerking aan de kerkdienst in de gereformeerde kerk, Middenweg 4.