dinsdag 25 juni 2024
spot_img

Club van 50 ondersteunt alle takken van Sporting Andijk

De Club van 50 van Sporting Andijk begroet iedere bezoeker die het complex betreedt want een prachtig bord heet een ieder welkom. Jaarlijks steken de thans 190 leden samen gemiddeld een bedrag van tienduizend euro in activiteiten en in de aankoop van materialen. Hiermee ondersteunen zij alle takken van sport die Sporting Andijk rijk is, te weten voetbal, handbal, korfbal en zaalvoetbal. ‘Het meeste geld gaat naar de jeugd.’

Sporting Andijk is officieel op 1 juli 2014 ontstaan als gevolg van een samensmelting van Asonia en AVV Andijk. ‘Voor de officiële fusie waren de drie Clubs van 100 al samengegaan’, vertelt Rob Beek. Drie Clubs van 100? ‘Jazeker’, knikt Arnold Vriend, die de PR-zaken behartigt. ‘Bij Asonia had zowel de voetbal als de korfbal een eigen Club van 100. Tel daar die van AVV bij op. Die Clubs waren ontstaan in het guldentijdperk. Bij onze eigen fusie hebben we daar 50 euro van gemaakt.’

De leden beslissen
‘Onze Club van 50 staat financieel volledig los van de sportclub’, zegt penningmeester Conny de Wit. Wendy Vertelman beheert de portefeuille activiteiten en aanschaf materialen. ‘Teams of afdelingen van de vereniging kunnen een verzoek om een bijdrage indienen. Die worden dan door ons beoordeeld. Daarna leggen we een voorstel voor aan de jaarvergadering die elk jaar in april plaatsvindt. Daar worden de toezeggingen officieel vastgesteld want niet het bestuur maar de leden beslissen.’

De Club van 50 voorziet in een behoefte. ‘Wij ondersteunen de vereniging door geld te steken in zaken waar het bestuur de middelen eigenlijk niet voor heeft. Zoals alle sportverenigingen moet ook Sporting Andijk de touwtjes aan elkaar zien te knopen. Dan is het lekker als er vanuit een andere hoek geld beschikbaar komt voor activiteiten en materialen’, licht voorzitter George Douma toe.

Aanschaf nieuwe jeugddoelen
Niet alle aanvragen worden gehonoreerd. ‘Het meeste geld gaat naar de jeugd’, weet Wendy Vertelman. ‘We leveren een financiële bijdrage aan het jaarlijkse tentenkamp, aan het tweejaarlijkse internationale jeugdtoernooi en jeugdteams krijgen elk jaar vijftig euro om gezamenlijk het seizoen af te sluiten. Daar kunnen ze een barbecue van organiseren of een speeltuin bezoeken. Als tegenprestatie vragen we of ze na die activiteit een bericht op Facebook te plaatsen of op de site van de club.’

De Club pakt soms financieel flink uit. Bestuurslid Bert Daleman zorgde ervoor dat trainers en coaches door de Club van 50 zijn voorzien van een jas. Een recente grote uitgave betrof de aanschaf van nieuwe jeugddoelen. George Douma: ‘De KNVB kwam ineens met nieuwe regels voor het jeugdvoetbal. Toen stond de club voor een investering in nieuwe doelen. In dat gat zijn wij toen gesprongen.’

Geen elitegezelschap
Ook investeringen die de totale club ten goede komen, kunnen op een positieve benadering rekenen. ‘De onderhoudsgroep van de maandagmorgen heeft met een bijdrage zitbankjes rondom de velden gemaakt en in de kantine zijn muurschilderingen aangebracht’, somt Wendy niet zonder trots op.
De Club wil dit jaar graag de grens van 200 leden passeren. ‘Veel mensen hebben het idee dat de Club van 50 een elitegezelschap is. Dat is absoluut niet waar: iedereen kan lid worden en graag zien we ook aanmeldingen van jongeren’, verwoordt Wendy de wens van het bestuur. Secretaresse Melanie Knol ziet een ingang. ‘Als alle seniorenteams zich als lid aanmelden hoeft iedereen maar een paar euro te betalen. Daarmee krijgen zij, net als wij, het voldane gevoel dat je echt iets betekent voor de jeugd van Sporting Andijk én voor de club als geheel.’

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen