maandag 15 juli 2024
spot_img

De Rabobank en Omring helpen senioren om (financieel) zelfstandig te blijven

Gezond oud worden, zowel fysiek als financieel, dat wil iedereen wel. Maar waar loopt een gemiddelde oudere in West-Friesland tegenaan? Doordat ons leven steeds zich steeds meer online afspeelt worden ouderen vaker geconfronteerd met financieel misbruik. Maar ook langer zelfstandig blijven wonen, regie houden op de eigen situatie en dementie zijn groeiende thema’s in onze maatschappij. Omring en de Rabobank slaan de handen ineen en gaan hun informatie en ondersteuning uitwisselen en (deels) gezamenlijk aanbieden aan ouderen, zodat zij langer (financieel) zelfstandig en gezond kunnen blijven. Vandaag bezegelen de organisaties deze samenwerking.

De aanpak
Digitale ontwikkelingen zijn voor ouderen uitdagend, bijna 20% van de 65+’ers geeft aan nog nooit op internet te zijn geweest. Juist rondom zorg en geld komen er bij het ouder worden veel nieuwe zaken op je af. Zelf je eigen zaken regelen is voor veel mensen een belangrijke basisbehoefte, het bepaalt de eigen zelfstandigheid, ook op latere leeftijd.

Gezamenlijk willen Omring en de Rabobank ouderen bewust maken van de gevaren van financiële uitbuiting en hen handvatten geven om de eigen regie te houden op hun financiële situatie. Daarnaast willen beide partners ouderen bewust maken van de opties om zelfstandig te blijven wonen, adviezen geven en oplossingen aandragen. Met onder andere bijeenkomsten en informatie vertellen ze mensen over de mogelijkheden van bijvoorbeeld de Senioren service of de onafhankelijke cliëntondersteuning.

“We zorgen ervoor dat mensen passende ondersteuning krijgen en regie houden over hun eigen situatie”. Jolanda Buwalda Voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring licht toe: “Zekerheid en veiligheid zijn cruciale basisbehoeften en dragen bij aan beter oud worden. Omring komt bij veel ouderen thuis. Met elkaar kunnen we eventuele risico’s vroegtijdig signaleren, informeren en ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan dementie, eenzaamheid, kwetsbaarheid en geldzaken of het financieel misbruik van ouderen.”

Kruisbestuiving
“Als coöperatie zijn we op zoek naar partners die dezelfde doelstellingen hebben voor hun klanten als de Rabobank. Want dan kun je van elkaar leren, elkaar versterken en aanvullen. Dat is precies de reden waarom we graag de samenwerking met Omring aangaan: om onze (seniore) klanten op een zelfstandige en prettige manier ouder te laten worden”, aldus Ronald Bleeker, Directievoorzitter Rabobank West-Friesland.

Wortels in de regio
Omring en de Rabobank zijn gevestigde namen in West-Friesland en hebben hun wortels in de regio. Door gezamenlijk op te trekken met informatie, diensten en ondersteuning bereiken we meer mensen en kunnen we de begeleiding en zorg bieden aan mensen die dit nodig hebben of nodig gaan hebben.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen