maandag 22 april 2024
spot_img

De stem van de patiënt telt, als het gaat om zorg

Esther Sijm heeft haar baan in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam opgezegd, om te kunnen starten met ‘Doorzorg’. “Binnen West-Friesland wil ik meer voor patiënten kunnen doen, die te maken krijgen of hebben gehad met kanker.” Esther wil als casemanager de coördinatie op zich nemen en een netwerk van deskundigen buiten het ziekenhuis in kaart brengen. “Door deze specialistische hulp met elkaar te verbinden in plaats van te werken met losse factoren, wil ik de hulp voor patiënten met kanker in West-Friesland verbeteren.”

Pilot starten
“Er is een stevig businessplan nodig. Ziektekostenverzekeraars geven aan geen pilot met mij aan te willen gaan, omdat zij geen klachten horen van o.a. de kankerpatiënten in West-Friesland. Verwijzers, waaronder huisartsen, laten nog onvoldoende van zich horen.” Esther vervolgt: “West-Friezen zijn geen klagers. Maar dat ziektekostenverzekeraars geen klachten horen, betekent niet dat er geen verbeteringen mogelijk zijn.”

Verwijzen en meer
Zorgaanbieders werken vaak verspreid en vanaf hun eigen eiland. Netwerkvorming wordt landelijk gestimuleerd, maar gaat gepaard met een stevig businessplan. Mijn mening is dat een netwerk alleen onvoldoende is. Dan verwijzen we alleen. Het zou een stap verder moeten gaan. De zorgaanbieders om de patiënt heen zouden door coördinatie en verbinding, echt met elkaar moeten gaan samenwerken, met de hulpvraag van de patiënt als leidraad.”

Rol van Doorzorg
“Het coördineren van deze samenwerking zou Doorzorg op zich willen nemen. Een casemanager in de eerste lijn die de patiënt voor, tijdens en (met het aandachtspunt op) ná de medische behandeling helpt zijn weg te vinden in het nu huidige zorglandschap. De patiënt wordt op die manier sneller geholpen binnen de eigen regio en op het juiste moment tijdens de behandeling. Hiermee voorkomen we het opstapelen van hulpvragen, is de patiënt sneller fit en wordt op maatschappelijke kosten bespaard.”

Uw stem is belangrijk
Graag zou Esther met de inwoners, (ex)kankerpatiënten van West-Friesland in contact willen komen. “Uw verhalen zijn mijn houvast om de ziektekostenverzekeraar te laten inzien dat na de medische behandeling de weg binnen het huidige zorglandschap maar moeilijk te vinden is, waardoor herstel meer tijd kost dan nodig.

Door een gesprek en/of het invullen van een door mij opgezette enquête kan ik mijn businessplan versterken. De verbeteringen en aandachtspunten die u als ervaringsdeskundige met mij wilt delen kan ik in contact met de zorgverstrekkers laten horen, zodat ik mogelijk een pilot kan gaan starten. Dit om te kunnen bewijzen dat Doorzorg bijdraagt aan de betere zorg voor de kankerpatiënten in West-Friesland.

Wereldkankerdag
Esther zit op 4 februari Wereldkankerdag de hele dag klaar om uw telefoontjes en mails te beantwoorden. “Juist deze dag is voor mij een uitgelezen moment om hierin actief het contact met u te zoeken. Ik heb u nodig.”

Contact
Doorzorg is een initiatief van Esther Sijm. Zij is te bereiken via e-mail esther@doorzorg.nl of bel naar 0228- 232 017. Op de website www.doorzorg.nl vindt u nog meer informatie.

Vorig artikel
Volgend artikel

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen