donderdag 18 juli 2024
spot_img

Dirk Spijker erelid van “Onder Ons”

Zaterdag 18 maart 2023 hield kolfsociëteit “Onder Ons” haar algemene ledenvergadering. In deze A L V komen de gebruikelijke punten voorbij. Daarnaast hadden we het bestuursvoorstel om Dirk Spijker te benoemen tot erelid van onze vereniging. Dit vanwege z’n 50 jarig lidmaatschap en de vele verdiensten voor de Kolfsport in het algemeen.

Dirk is als jongeman van 18 jaar lid geworden van onze club. Toen de allerjongste in de vereniging. Al snel bleek, dat Dirk wel “pittig koik” had op het spelletje. Het duurde niet zo lang tot Dirk doordrong tot de Superklasse. Samen met de legendarische Tinus Keizer behoorde hij tot de top van onze club.

Dirk heeft eigenlijk al die jaren Super gespeeld; slechts één keer was er een dipje en moest hij terug naar de 1 ste klasse. Maar sindsdien tot op de dag van vandaag is Dirk een gedegen Superklasser gebleven. Verschillende kampioenschappen wist hij te behalen, zowel in de Nederlandse als in de Klasse Kampioenschappen. (bij de Supers)

Het slaan van 60 punten heeft Dirk tot kunst verheven. Ontelbare keren is het hem gelukt. Hoogtepunt hierin was het Klasse Kampioenschap in 2011 op de baan van Opmeer. Daar sloeg hij in de voorronde 2 x 60 punten. Nooit eerder vertoond en tot op heden ook niet geëvenaard. Hiervoor werd Dirk gehuldigd met de van Balen Blanken trofee.

Ook binnen onze vereniging heeft Dirk z’n sporen verdiend. Bestuursfuncties als voorzitter en secretaris heeft hij vervuld. Daarnaast heeft hij vele klinics verzorgd voor bedrijven, personeelsverenigingen en andere geïnteresseerden in onze mooie kolfsport.

Een boek over de geschiedenis van onze eigen vereniging zag van zijn hand het daglicht. Ook de historie van de Kolfsport in Nederland heeft Dirk op schrift gesteld. (te zien op de site van de Kolfbond)

Kortom, alle reden om Dirk voor te dragen voor het erelidmaatschap van onze sociëteit. Met een luid applaus van de aanwezige leden werd dit bekrachtigd. Een cadeaubon, bloemen en de oorkonde onderstreepten deze benoeming.

Ook vanuit de Kolfbond was er aandacht voor deze mijlpaal. Bij monde van onze eigen Han van Beek (sinds vorig jaar lid van het Bondsbestuur) werd Dirk geroemd voor al datgene wat hij heeft betekend voor de kolfsport en onze vereniging. Deze waardering werd gevolgd door het opspelden van de Gouden Bondsspeld.

Al deze huldebetuigingen heeft Dirk volop verdiend. Namens onze geliefde kolfsociëteit nogmaals van harte gefeliciteerd !!!

Cor Bakker, voorzitter Onder Ons

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen