De stichting Oud Andijk nodigt u op 3 april 2018 uit voor een donateursvond. Deze avond staat in het teken van de ontwikkelingen en de stand van zaken rondom het Centrum voor Water. Mevrouw Elsbeth Groothedde is deze avond gastspreker en zal spreken over de “Westfriese Kaart”. Mevrouw Groothedde is verbonden aan het Westfries Archief. De avond is niet alleen voor donateurs bedoeld. U als geïnteresseerde bent tevens van harte uitgenodigd.
Plaats: Dorpshuis Centrum
te Andijk

Datum: 3 april 2018
Tijd: aanvang 20:00 uur