woensdag 24 juli 2024
spot_img

Dorpsraad Andijk: ‘College wil rotonde op kruispunt Ged. Laanweg – Kadijkweg’

Als het aan het college ligt komt er een rotonde op het ‘gevaarlijkste kruispunt‘* van de gemeente Medemblik: Ged. Laanweg – Kadijkweg. Dit is de uitkomst van een verkeersonderzoek dat de gemeente Medemblik vorig jaar heeft gehouden. In een onlangs gehouden gesprek met Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk, maakte de portefeuillehouder ‘Verkeer’, burgemeester Streng, bekend aan de dorpsraad dat er een raadsvoorstel komt richting de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2021 met verbeterplannen voor de Ged. Laanweg.

“We zijn er erg blij met de uitkomst van de gevoerde gesprekken maar we moeten wel goed begrijpen dat het college ervan uitgaat dat alles wel verloopt zoals wordt gewenst want het is uiteindelijk aan de gemeenteraad die hiermee akkoord moet gaan en middelen beschikbaar stelt. Het is niet iets wat ‘eventjes’ geregeld kan worden, maar met de uitkomst dat er een rotonde komt zijn wij al erg blij, maar de vlag gaat pas uit als ook de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel!”, zegt Gerrit van Keulen.

Raadsvragen
In de beantwoording van raadsvragen van de fractie Hart voor Medemblik van 9 november jongstleden geeft het college van B&W aan dat in het tweede kwartaal van 2021 het college met een raadsvoorstel komt aan de gemeenteraad.

Onderzoek
Uit het onderzoek dat de gemeente instelde bleek dat de verkeersstromen zodanig zijn dat dit een aanpassing van het beruchte kruispunt rechtvaardigt. “Ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) deelt dit standpunt, zo meldde de portefeuillehouder ons. Ik weet nog dat ik samen met Jan de Rapper – die toen nog lid was van de dorpsraad – in het voorjaar van 2011 naar het hoofdkantoor van het waterschap afreisde om de toenmalige portefeuillehouder ‘Verkeer’ van HHNK ervan te overtuigen van de noodzaak het kruispunt te voorzien van een rotonde. Er was geen geld daarvoor en dat eindigde in een summiere aanpassing van het kruispunt. Al die aanpassingen – ook de laatste in 2018 – hadden niet het gewenste effect: in 2019 vonden er bijna maandelijks meer of minder ernstige ongevallen plaats op het kruispunt met de Kadijkweg en het gaat maar door.”

Politiek aan zet
Ook vanuit de politiek is er steun voor aanpassingen van de kruispunten op de Ged. Laanweg. Er waren partijen die het als onderdeel maakten van hun verkiezingsprogramma en zelfs voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. “Hoe dan ook, we gaan ervan uit dat het bij de fracties duidelijk is dat de kruispunten móeten worden aangepast zodat de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers aanzienlijk toeneemt”, aldus Van Keulen. “Maar we zijn erg blij dat dit ollege van B&W met een raadsvoorstel komt!”

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen