woensdag 24 april 2024
spot_img

Duurzaamheid op de Bangertschool

D e Bangert is gestart met een nieuw project.
U naniem met het team besloten om dit project voor alle groepen in te voeren.
U itermate belangrijk onderwerp.
R ijksmuseum werd bezocht door de bovenbouwgroepen.
Z ij leerden hier dat in het museum duurzaamheid wordt ingezet door o.a. schilderijen op te knappen en te herstellen.
A ndere groepen (3,4 en 5/6) maakten middels een knutselworkshop kennis met dit project.
A an de slag met afvalmateriaal om daar kunst van te maken.
M onique Schoenmaker uit Enkhuizen heeft de workshops verzorgd.
H et boek: “Ik ben een kunstenaar” staat centraal bij de kleutergroepen.
E indeloos genieten en experimenteren met materiaal.
I edere groep werkt op zijn eigen manier en met zijn eigen onderzoeksvragen dit project uit.
D aar houden wij ons de komende periode dus mee bezig: Kom gerust een langs om te zien wat en hoe we dat doen!!!

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen