Penningmeester Tineke Morsch feliciteert Annie Spaander met de uitloting van € 500. Foto aangeleverd

Kortgeleden heeft notaris Rinske Mantel het donatienummer over 2021 getrokken van de Stichting Sport en Cultuur, waar € 500 op is gevallen.

Het is nummer 408 geworden en dat nummer hoort bij Annie Spaander-van Marle.
Namens de Stichting nogmaals van harte gefeliciteerd.
Nieuwe donateurs kunnen zich melden bij Tineke telefoon (0228)591252 of per email jcm.morsch@quicknet.nl voor € 10 per donatienummer. Misschien bent u dan volgend jaar de gelukkige winnaar.