Jaap en Tineke. Foto: Jan Laan

Kortgeleden heeft notaris Rinske Mantel het donatienummer over 2017 getrokken van de Stichting Sport en Cultuur, waar € 500 op is gevallen.
Het is nummer 125 geworden en dat behoort toe aan de heer Jaap Bakker. Jaap heeft sedert 2014 vijf donatienummers à €10.
Ook brengt hij sinds die tijd de donatieverzoeken rond in heel Andijk en heeft toen de taak van wijlen Dirk Lub over genomen.
Tijdens zijn wekelijkse kolfavond heeft penningmeester Tineke Morsch hem het blijde bericht gebracht en heeft medekolver Jan Laan hen samen op de foto gezet.
Bij deze, Jaap, namens het bestuur nogmaals van harte gefeliciteerd.
Nieuwe donateurs kunnen zich melden bij Tineke telefoon 591252 of per email jcm.morsch@quicknet.nl voor € 10 per donatienummer. Misschien bent u dan volgend jaar de gelukkige winnaar.