Tineke overhandigt de cheque aan Marijke en Jan. Foto aangeleverd

Kortgeleden heeft notaris Rinske Mantel het donatienummer over 2019 getrokken van de Stichting Sport en Cultuur, waar €500,- op is gevallen. Het is nummer 199 geworden en dat behoort toe aan de familie J. Schuitemaker-Hilverda.

Tijdens hun wekelijkse Cantabilé-avond in Cultura heeft penningmeester Tineke Morsch hen het blijde bericht gebracht.
Bij deze, Jan en Marijke, namens het bestuur nogmaals van harte gefeliciteerd.

Nieuwe donateurs kunnen zich melden bij Tineke telefoon 591252 of per email jcm.morsch@quicknet.nl voor € 10 per donatienummer. Misschien bent u dan volgend jaar de gelukkige winnaar.