dinsdag 23 juli 2024
spot_img

EEN LEVENSTESTAMENT – WIE BESLIST NAMENS U?

Het aantal levenstestamenten in Nederland is de laatste jaren enorm toegenomen. Steeds meer mensen maken een levenstestament, omdat zij duidelijk vast willen leggen, wie voor hen beslissingen mag nemen en zaken mag regelen. Denk bijvoorbeeld aan uw huis en de bankzaken. Voor ondernemers kan een zakelijke volmacht van belang zijn. Ook is het mogelijk om medische wensen in een levenstestament op te nemen.

Verschil tussen een “gewoon” testament en een levenstestament?
Een “gewoon” testament regelt alleen de zaken bij overlijden. Daarin komt aan de orde wie er van u erft. Vaak wordt een executeur benoemd die na overlijden de zaken kan regelen. Een levenstestament werkt tijdens leven. Dit regelt wie uw belangen mag behartigen, indien u dat tijdelijk of blijvend niet meer zou kunnen of willen.

Wat zijn de consequenties als er geen levenstestament is?
Als er niets is geregeld dan zal er, veelal door aanvraag van familie, een bewind en/of mentorschap via de rechter, ingesteld moeten worden. Bij een bewind is er rechterlijk toezicht. Voor bestedingen boven de € 1.500 heeft de bewindvoerder vooraf toestemming van de rechter nodig en ieder jaar moet er rekening en verantwoording aan de rechter afgelegd worden.

Voor wie is een levenstestament van belang?
In de eerste plaats voor jezelf. Jouw instructies en wensen op vermogensrechtelijk en medisch gebied, worden vastgelegd. Daarnaast voor degenen die u benoemt. Zo weten zij wat voor u belangrijk is, zodat zij u zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen en uw belangen in acht kunnen nemen. Tot slot voor alle instanties en personen waarbij de gevolmachtigde uw zaken moet regelen.

Meer informatie, vraag de gratis brochure aan via: www.mantelvoors.nl of bel:
Andijk 0228-592224
Benningbroek 0229-591264.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen