maandag 15 juli 2024
spot_img

Een levenstestament – wie beslist namens u?

Steeds meer mensen maken een levenstestament, omdat zij duidelijk vast willen leggen wie voor hen beslissingen mag nemen en zaken mag regelen op vermogensrechtelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan uw huis en de bankzaken. Voor ondernemers kan een zakelijke volmacht van belang zijn en het is ook mogelijk om medische wensen in een levenstestament op te nemen.

Wat is het verschil tussen een “gewoon” testament en een levenstestament?
Een “gewoon” testament regelt alleen de zaken bij overlijden. Daarin komt aan de orde wie er van u erft. Vaak wordt een executeur benoemd die na overlijden de zaken kan regelen. Een levenstestament werkt tijdens leven. Dit regelt wie uw belangen mag behartigen, indien u dat tijdelijk of blijvend niet meer zou kunnen of willen. Een zwaar onderwerp om over na te denken, maar we zien in de praktijk vaak problemen ontstaan, over wie, waarover mag beslissen, als iemand zijn eigen belangen niet meer kan behartigen.

Wat zijn de consequenties als er geen levenstestament is?
Als er niets is geregeld dan zal er, veelal door aanvraag van familie, een bewind en/of mentorschap via de rechter, ingesteld moeten worden. Bij een bewind is er rechterlijk toezicht. Voor bestedingen boven de € 1.500 heeft de bewindvoerder vooraf toestemming van de rechter nodig en ieder jaar moet er rekening en verantwoording aan de rechter afgelegd worden.

Waar bestaat een levenstestament uit?
Een of meer volmachten aan degenen die u aanwijst.
Regels over controle en/of toezicht op de gevolmachtigde.
Een eventuele omschrijving van medische wensen en verzorging.
Nuttige informatie en instructies voor de gevolmachtigden over uw wensen.

Voor wie is een levenstestament van belang?
In de eerste plaats is het voor degene die het levenstestament opstelt. Hierdoor wordt een goede manier geboden om wensen of verzoeken vast te leggen. Het is ook voor degenen in uw leven, die wellicht nu of ooit voor u zorgen, of degenen met wie u zakelijk samenwerkt, van belang om te weten hoe de dingen geregeld moeten worden als u dit zelf niet meer kunt aangeven. Het levenstestament is dus van belang voor uw (zakelijke) partner, uw echtgeno(o)t(e), eventuele kinderen of andere naasten en ook voor zorghulpverleners.

Meer informatie? Maak een afspraak voor een gratis half uur bespreking.
Rinske Mantel en Sandra Voors,
Mantel & Voors Notarissen te Andijk 0228-592224 en Benningbroek 0229-591264.

Zaterdag vestiging Andijk geopend.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen