Dick Visser. Foto aangeleverd

De eerste maand van 2023 is bijna voorbij. Wat mij betreft verloopt de start van dit jaar in de gemeente Medemblik een stuk vrolijker dan de afgelopen jaren. Dit heeft te maken met verschillende ontwikkelingen.

Nieuwjaarsduik
Na een paar coronajaren hebben we de traditionele Nieuwjaarsduik weer kunnen houden. Waar dit voorheen in handen was van PWF, is dit in 2023 georganiseerd door MORGEN! Geholpen door prima weersomstandigheden waagden ongeveer 75 zwemmers zich in het IJsselmeerwater, van nog geen 10 graden.

Het was mijn eerste Nieuwjaarsduik en het was dus een koude ervaring. De omlijsting maakte heel veel goed. Er was een grote publieke belangstelling, er was koek en zopie, muziek en veel gezelligheid. Een blijvertje en een aanrader tegelijk!

We zijn blij met de opbrengst voor het goede doel: de voedsel en kledingbank in Medemblik. Beide organisaties ontvingen het mooie bedrag van 550 euro, uit handen van onze lijsttrekker, Tom Beuker.

Financiële situatie Medemblik
De coalitie heeft in de begroting van 2023 stevige maatregelen doorgevoerd, waaronder een forse OZB-verhoging. Tezamen met een hogere storting van het Rijk zorgt dit voor een forse verbetering van de financiële situatie van Medemblik. De dreiging dat de gemeente onder toezicht komt van de provincie, is van tafel. Door deze situatie is ook ruimte ontstaan voor nieuw beleid.

Een voorbeeld is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Het geeft richting aan de uitvoering van nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen, waarvoor de komende zestien jaar ruim 35 miljoen euro wordt uitgetrokken.

Voorts wordt er de komende periode geïnvesteerd in de werkorganisatie. Dit is hard nodig om de dienstverlening te verbeteren en de uitvoering van beleid op te pakken. Denk hierbij aan bestemmingsplannen die al jaren op tafel liggen en waar niets mee is gebeurd.

Dick Visser, fractie-ondersteuner MORGEN!