donderdag 22 februari 2024
spot_img

Een Oostopper op de fiets naar de Bangert

Het zal u verbazen, maar een enkele keer zit ik wel eens op de fiets. Mijn doel van de dag was de pas gebouwde nieuwe wijk in Andijk: Krimperland. In 2020 heeft de raad ingestemd met dit plan, dat toen “Jonkerspad” werd genoemd. De aangrenzende bewoners van de Notaris Steenpoortestraat wilden de groenzone graag behouden. In 2020 ging ik ter plaatste om zelf te kunnen zien wat ze bedoelden en nu in 2022 blijkt dat de groenzone zoals is afgesproken niet is aangetast. De bedrijfswoning van het voormalig agrarische bedrijf maakt onderdeel uit van de lintbebouwing aan de Kleingouw en is behouden, evenals de bestaande schuur. Er staan inmiddels een aantal prachtige nieuwe woningen.
Hierdoor is een nieuw hofje ontstaan , zoals meer voorkomt in de Bangert, het CDA is erg ingenomen met het mooie resultaat!

De fietstocht vervolgend, stuitte ik op een particuliere kinderboerderij. Talloze kippen stormden op mij af. “Ach arme kippies” dacht ik bij mezelf, “straks komen ze onder een auto”. Snel spoedde ik me naar een aantal buurtbewoners, om een reddingsactie op touw te zetten. Dat bleek een inschattingsfout. De aanwonenden worden wanhopig van de wel 40 ontsnappende kippen. “Ze woelen de tuinen om, schijten de boel onder en komen soms zelfs ín huis. Ze moeten weg, doe er iets aan Els!”. Ze wezen me op de landelijke ophokplicht maar toen ik dat onderzocht bleek dat dit alleen geldt voor commerciële houders. Aan de door de buurt aangedragen oplossingen geen gebrek en eenmaal thuis heb ik de opties overwogen. Maar u mag best weten: ik ben er nog niet uit. Welke optie is effectief, wat is maatschappelijk aanvaardbaar? Maar los daarvan, ervaren veel aanwonenden het als een probleem.
Wordt vervolgd!

Els van den Bosch

Meest gelezen laatste 7 dagen