zaterdag 15 juni 2024
spot_img

Eerste woonunits worden geplaatst aan de Kleingouw

In november 2023 verleende de gemeente een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 28 woonunits tussen de Kleingouw 71 en 84 in Andijk voor de periode van tien jaar. Nu ook de bezwaarprocedure is afgerond zal Woningstichting Het Grootslag deze week starten met het plaatsen van de eerste serie woonunits.

Door een aantal omwonenden was een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning ingediend. De bezwaarschriften zijn ter advisering voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie. De commissie heeft de bezwaarschriften beoordeeld en geadviseerd de omgevingsvergunning in stand te laten en gebreken in de motivering aan te vullen. De gemeente kan zich vinden in de overwegingen van de commissie en heeft besloten het advies over te nemen. Op basis van het advies is de omgevingsvergunning aangepast en de motivering aangevuld.

Foto: Douwe Greydanus

Clean2Anywhere
Deze woningen die gemaakt zijn door Clean2Anywhere zijn duurzaam en circulair. Ze zijn bedoeld voor woningzoekenden met een één- of tweepersoonshuishouden die staan ingeschreven bij Woningstichting Het Grootslag. Het plaatsen van de eerste woningen start in mei. De verwachting is dat de eerste bewoners kort na de zomervakantie de sleutel krijgen. In het plan is rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen, fietsbergingen en privacy in de vorm van groenafscheidingen.

Oplossing woningnood
Wethouder Jeroen Broeders: “Ik ben blij dat het alsnog lukt om de woningen van Clean2Anywhere te gebruiken op deze locatie. De woningnood in de gemeente Medemblik is hoog en deze woningen én locatie zijn beschikbaar. Met deze ontwikkeling kunnen we tientallen woningzoekenden uit de brand helpen.”

Meer informatie
Meer informatie over het plan is te vinden op
www.wst-hetgrootslag.nl/
het-grootslag/nieuwbouw/plan-woonunits-kleingouw-in-andijk/

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen