De Koninklijke EHBO verenging afdeling Andijk wil alle kinderen van groep 8 van basisschool De Idenburg feliciteren. Want ondanks deze corona tijd zijn de leerlingen 14 april jl. met verschillende tussenperiodes en aangepaste lessen toch geslaagd voor het Jeugd EHBO! Hun oorkonde hebben ze ondertussen al ontvangen! Foto aangeleverd