Foto Douwe Greydanus

Afgelopen week is er weer een vreemde kostganger/vogel aangetroffen achter het gemaal bij de Molenweg. Even voor tien uur trof dhr Koper een eider aan die hier de gehele dag verbleef. Deze soort komt op de mosselbanken in de Waddenzee voor en eet schelpdieren, krabben en kreeftachtigen. Mooie primeur voor Andijk waar vogelaars op afkwamen.