De afgelopen (winter)maanden zijn, als gevolg van hoge elektriciteits- en gasprijzen, financieel zwaar geweest voor veel maatschappelijke organisaties en verenigingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad daarom voorgesteld om een budget van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor het energienoodfonds en 100.000 euro voor een duurzaamheidssubsidie. Op 13 juli heeft de raad ingestemd met beide voorstellen.

Uitvraag
Met de subsidies wil de gemeente organisaties en verenigingen tegemoet komen in mogelijke hoge lasten die zij hebben. Wethouder Gerben Gringhuis: “Om inzichtelijk te maken hoe hoog die nood is, doen we momenteel uitvraag bij maatschappelijke organisaties en verenigingen. Voor de korte termijn kan een energiesubsidie helpen. Voor de lange termijn is verduurzaming belangrijk. Aan de uitvraag is ook gelijk een aanvraag voor ondersteuning gekoppeld.”

Energienoodfonds en duurzaamheidssubsidie
Het energienoodfonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties of verenigingen (zonder winstoogmerk) in gemeente Medemblik, die financieel nadeel hebben ondervonden als gevolg van de hoge elektriciteit- en gasprijzen en die geen aanspraak kunnen maken op andere regelingen die dit compenseren. Om op de langere termijn hoge energierekeningen te voorkomen, moet er verduurzaamd worden. Om dit te stimuleren, is er een duurzaamheidssubsidie. Maatschappelijke organisaties kunnen deze aanvragen voor de verduurzaming van hun pand.

Meer informatie
Maatschappelijke organisaties en verenigingen hebben van de gemeente een e-mail ontvangen met meer informatie. Op de gemeentelijke website is ook alle informatie te vinden over het energienoodfonds en de duurzaamheidssubsidie.

Via de website van de gemeente kunnen ook subsidieaanvragen worden gedaan.
www.medemblik.nl/aanvragen-en-regelen/energieondersteuning
www.medemblik.nl/aanvragen-en-regelen/duurzaamheidssubsidie-voor-maatschappelijke-organisaties