Ervaringsdeskundigen in Andijk gezocht

Werkgroep Toegankelijkheid gaat obstakels in kaart brengen

118

Slechte toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen kunnen soms voor problemen zorgen voor mindervaliden. Om inzicht te krijgen of dit binnen onze gemeente aan de orde is en om welke straten en gebouwen, wordt een werkgroep samengesteld. De taak van de werkgroep is om goed inzicht te krijgen in eventuele toegankelijkheidsproblemen van openbare ruimte gebouwen. Andijk is hierbij als pilot-dorpskern gekozen.

VN-verdrag
Op 7 april 2016 heeft het college van Medemblik het burgerinitiatief van Gerrit van Keulen aangenomen om onderzoek te doen naar toegankelijkheidproblemen bij openbare ruimte en gebouwen. Dit besluit komt weer voort uit het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een beperking dat per 1 januari 2017 in werking is getreden. De bedoeling van dit verdrag is dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid deel kunnen nemen aan alle opzichten van de samenleving.

Ervaringsdeskundigen gezocht!
Voor de werkgroep in Andijk zoeken we inwoners en ervaringsdeskundigen, dus mensen met die slecht of niet kunnen zien, moeilijk of niet kunnen lopen of een andere beperking hebben. Verder zal de werkgroep bestaan uit initiatiefnemer Gerrit van Keulen en medewerkers van de gemeente. Wilt u helpen de toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen in Andijk in kaart te brengen en meedenken over oplossingen?  Meld u dan aan voor de werkgroep en stuur een e-mail naar Dhr. van Keulen: gwtmedemblik@gmail.com of bellen naar 0228 – 75 18 98 op werkdagen van 13:00 tot 18:00.

Voor meer informatie kijk op www.medemblik.nl/GWToegankelijkheid of op www.facebook.com/GWToegankelijkheid/