Marieke en Isabelle met de fruitbakjes. Foto aangeleverd

De Stichting Vrienden van Het Verzorgingshuis heeft op vrijdag 24 april 40 fruitbakjes overhandigd aan de dagbestedingscoaches Marieke en Isabelle van Sorghvliet om de bewoners een gezond steuntje te geven in deze moeilijke tijd.
De Stichting probeert voorzieningen te realiseren die de overheid niet voor haar rekening neemt en dat zijn voorzieningen die ertoe bijdragen het verblijf voor de bewoners van de huizen te veraangenamen dan wel iets extra’s te bieden zoals genoemd fruitbakje.