De bekende flyers zijn weer bij u in de deur gevallen. Dit betekent dat er weer volop gewerkt wordt, door alle vrijwilligers, aan de komende veiling. Van 2 oktober tot en met 10 oktober gaan de wijklopers weer op pad en kunt u dus iemand aan de deur verwachten. Heeft u al iets leuks bedacht, misschien samen met vrienden of de buren, we worden al nieuwsgierig. Het kan ook zijn dat er niemand bij u is geweest, misschien was u niet thuis, of wordt uw wijk niet gelopen door een of andere reden, maar als u toch nog iets wilt geven kunt u dit nog tot 11 oktober doorgeven aan het secretariaat, dan wordt het nog in de catalogus opgenomen. We hopen dat de datum, 5 november, al in uw agenda staat, zodat onze afslagers, de heren Peter Swart en Richard de Beer, de koopjes aan kunnen bieden aan een goed gevulde zaal van Cultura.

Uw reactie kan naar veilingcultura@gmail.com, vermeld u naam, adres en uw bijdrage.