donderdag 13 juni 2024
spot_img

Gemeente houdt detailhandelsbeleid en winkeltijdenverordering onder de loep

De gemeenteraad van Medemblik heeft op donderdag 1 november ingestemd met het voorstel om het detailhandelsbeleid en de winkeltijdenverordening te actualiseren. Met de nieuwe verordening mogen Medemblikker ondernemers hun winkels vaker en langer openen.

De reden voor de actualisatie is duidelijk: het weerbaarder maken van grote winkelcentra tegen de groei van online winkelen. Ook vervult de actualisatie de behoefte aan heldere afspraken binnen het bestaande toetsingskader. Het detailhandelsbeleid omvat nu regels die gebaseerd zijn op:

• Ruimte bieden voor dynamiek in ondernemerschap.
• Prioriteit geven aan behoud en versterking van grote winkelcentra.
• Behouden van basisvoorzieningen in kleinere kernen.

Om winkeliers meer flexibiliteit te geven gelden er nu andere regels voor openingstijden. In de bestaande verordening was het al mogelijk om op zondagen en bepaalde feestdagen open te zijn. De gemeente zal vanaf nu een algehele vrijstelling doorvoeren. Ondernemers hoeven daardoor geen ontheffing meer aan te vragen om op deze dagen hun winkels te openen. De enige twee uitzonderingen zijn op 4 mei en op 24 december, waar de deuren na 19:00 gesloten dienen te worden.
Wethouder Harry Nederpelt: “Met ons nieuwe beleid spelen we flexibeler in op trends en ontwikkelingen die bij winkels spelen. Ook bieden we winkeliers met de nieuwe winkeltijdenverordening een betere aansluiting bij winkels in Hoorn. Minder regels, meer flexibiliteit.”

Met de komst van meer flexibiliteit is er ook meer ruimte voor nieuwe initiatieven voor winkels in de hoofdwinkelcentra. Hiermee krijgen ondernemers meer vrijheid en wordt leegstand teruggedrongen, zo is de verwachting van de gemeente.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen