donderdag 13 juni 2024
spot_img

Gemeente Medemblik verbiedt bezit van gevaarlijke voorwerpen

In reactie op de verontrustende landelijke trend van toenemend wapenbezit onder jongeren, heeft de gemeente Medemblik besloten om het bezit van gevaarlijke voorwerpen binnen de gemeentegrenzen te verbieden. Deze maatregel volgt het voorbeeld van gemeente Zaanstad en geldt voor het gehele grondgebied van Medemblik.

Ook in Medemblik zijn enkele incidenten gemeld, en ziet de gemeente en politie een toename van wapenbezit. Om deze zorgwekkende ontwikkeling een halt toe te roepen, heeft de gemeente besloten tot deze maatregel. Voorbeelden van gevaarlijke voorwerpen die onder dit verbod vallen, zijn messen, schroevendraaiers en andere voorwerpen die als steekwapen gebruikt kunnen worden, maar niet onder de Wet wapens en munitie vallen.

Het aanwijzingsbesluit, dat geldt voor de hele gemeente, is tot stand gekomen na overleg met de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester. Dit verbod geeft de gemeente meer mogelijkheden om geweld met wapens aan te pakken en stelt de burgemeester in staat om bestuursrechtelijk te handhaven. Als de politie iemand aantreft met een verboden voorwerp, wordt de burgemeester hiervan op de hoogte gesteld en kan een dwangsom van maximaal €2500,- worden opgelegd. Indien nodig kan de burgemeester ook veiligheidsrisicogebieden aanwijzen waar preventief fouilleren mogelijk is, bijvoorbeeld bij risicovolle evenementen of locaties.

Burgemeester Michiel Pijl benadrukt het belang van een veilige leefomgeving voor de inwoners van Medemblik: “Wij willen werken aan een wapenvrij Medemblik. Hiermee willen we als gemeente het signaal afgeven dat wapenbezit niet normaal is en dat we dat dus ook niet accepteren. Daarbij vind ik het belangrijk om een norm te stellen: wapens, in welke vorm dan ook, zijn verboden.” Om het probleem breder aan te pakken, wil de gemeente in de toekomst plannen maken voor samenwerking met scholen en jongerenwerk voor een preventieve aanpak.

Het aanwijzingsbesluit zal na een jaar worden geëvalueerd om de effectiviteit ervan te bepalen. Deze evaluatie leidt tot een besluit over verdere stappen, zoals het handhaven, aanpassen of intrekken van het besluit.

- Advertisment -spot_img

Meest gelezen laatste 7 dagen