V.l.n.r. Jan Groot, Evert Jan Gorter en Silva Visser. Foto aangeleverd

SAMEN RECHT DOEN!!

Samen Recht Doen staat boven het programma van de ChristenUnie.
Dit thema is gebaseerd op een vers uit de bijbel: Zacharia 7:9 ‘Spreek eerlijk recht, wees goed voor elkaar en zorg voor elkaar. Onderdruk geen weduwen en geen kinderen zonder vader, geen vreemdelingen en geen arme mensen. Maak geen plannen om elkaar kwaad te doen.’
Dat is duidelijke taal, vooral in deze steeds meer verdeelde samenleving.
Hoe maak je dat concreet?

SAMEN RECHT DOEN aan minder bedeelden.
Rijke mensen, ongeveer 10%, ontvangen subsidies, 90% van de mensen hebben steeds meer problemen met o.a. de zeer hoge energierekening.
Wij willen aandacht vragen voor ‘energiearmoede’.

SAMEN RECHT DOEN aan mensen,
die gezondheidsklachten hebben i.v.m. het 5G netwerk.
Deze mensen worden meestal niet serieus genomen. Als ChristenUnie willen we dit wel serieus nemen. Geef mensen een plek, waar ze gehoord worden.

SAMEN RECHT DOEN wat betreft het beheer van landbouwgronden.
Wij als ChristenUnie willen zuinig zijn op onze landbouwgronden. In de raad wordt daar vaak te naïef over gedacht. Men gaat ervan uit dat er genoeg over blijft. Op dit moment wel, maar op langere termijn niet.
Als de plannen die er liggen, doorgaan, verdwijnt er enorm veel goede landbouwgrond binnen 10 jaar.
De Europese landbouwplannen, die er liggen, zorgen voor een opbrengstvermindering van 30%! Daarom kijken we verder dan alleen de korte termijn.
In één jaar tijd is de wereldwijde voedselvoorraad van 90 dagen naar 76 dagen gegaan, dus 15% minder. De graanprijs is in 40 dagen 50% gestegen!
Dit ie de realiteit waar we mee te maken hebben/krijgen.

SAMEN RECHT DOEN aan het milieu.
Er zijn in Nederland meerdere stroomcentrales gesloten die tot de schoonste in Europa behoorden, Dat energie nu in prijs omhoog schiet is het gevolg van o.a. deze sluitingen.
Hoe kunnen wij als gewone mensen, invloed hebben op het milieu?
– Koop lokaal. Stop met het ‘gesleep’ van spullen vanuit de hele wereld, vooral wat betreft ons voedsel.
– Niet langer meer, meer, meer……, maar tevreden zijn met minder.
– Help mensen financieel met goede isolatie in de woningen
– Begin eerst met het aanleggen van het nodige netwerk transport voor stroom, zodat de opgewekte stroom ook afgenomen kan worden.

SAMEN RECHT DOEN aan het IJsselmeer en de vissers.
Over de kustvisie hebben we als ChristenUnie al twee keer geschreven in de Andijker.
Uit gesprekken met vissers komt duidelijk naar voren dat ze bijna als crimineel worden bestempeld op grond van onjuiste rapporten. Wij als ChristenUnie willen recht doen aan ‘kleine’ groepen, zoals o.a. aan de IJsselmeervissers.
Wij willen voor hen, die ons lokaal voedsel verzorgen, opkomen. In 2014 is 85% van hun vangstquotum hen ontnomen en afgelopen week ongeveer de rest.

SAMEN RECHT DOEN aan onze jongeren.
Zorgdragen voor betaalbaar wonen voor starters op de woningmarkt.
Deregulering, minder regels, met name ook bij jeugdzorg. We willen inzetten op preventie en ondersteuning van ouders en pleegouders.

Deze schrijfruimte is op, maar onze plannen, inzet en inzichten nog lang niet!
Stem verstandig, stem ChristenUnie.