maandag 26 februari 2024
spot_img

Gemeenteraadsverkiezingen: MORGEN!

Samen staan we sterker!

Eind 2021 zijn de partijen PWF, PvdA en PW 2010 opgegaan in MORGEN! Een sociaal progressieve lokale partij, die gericht is op de toekomst. Immers alle besluiten, goed of slecht, die gisteren of vandaag genomen worden, hebben gevolgen voor later, voor de dag van morgen.

Namens MORGEN! staan vijf dorpsgenoten op de lijst, namelijk:
Astrid Streumer, Ineke Dudink-Neefjes, Marijke Aker en Dick en Siem Visser. Op bijgaande foto poseren ze samen met Anneke van der Geest en Jacques Verlaat uit Wervershoof.

Waarmee willen we aan de slag voor (de inwoners van) Andijk?
Geïnspireerd door bewoners uit Andijk, zetten we ons in voor onder meer de volgende doelen:
– Versnelling van woningbouw op het Asoniaterrein.
Er bestaat grote behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen.
– Evenals dit in andere dorpen het geval is de komende jaren, extra geld (€25.000) voor buitenzwembad de Weid op initiatief van MORGEN!
– In overleg met omwonenden nemen we maatregelen tegen hardrijders op onder andere de Kleingouw en de Dijkweg.
– Het IJsselmeer laten we met rust voor de kust van Andijk. Dus geen atollen en windmolens. Windmolens plaatsen we sowieso niet op het grondgebied van onze gemeente.
– De opslag van zout afvalwater onder Andijk wordt kritisch gevolgd. De bodem en het grondwater moeten beschermd worden.
– Behoud van lokale voorzieningen, zoals het consultatiebureau. Petje af voor de crowdfunding voor dorpshuis Centrum. Zo laten bewoners zien dat een dorpshuis belangrijk is voor verenigingen en activiteiten.

En verder:
– Wij maken ons al heel lang hard voor het betrekken van
belanghebbenden bij plannen. Er is er veel deskundigheid op veel
terreinen onder de inwoners. Daar moet veel meer gebruik van
worden gemaakt. Daarom willen wij een burgerpanel in het leven
roepen, iets wat in Koggenland al heel goed werkt en waarvan ruim
1000 inwoners lid zijn.
– Een andere aanpak voor mensen met een zorg/hulpvraag. Mensen moeten nu nog te vaak te lang wachten op zorg of hulp. Weg met de administratieve rompslomp.
– Dit geldt ook voor de jeugdzorg, waarbij preventieve effectieve zorg meer aandacht moet
krijgen en behouden blijven.
– Duidelijkheid hoe de gemeente woningen van het gas af wil helpen en heldere, realistische betaalbare oplossingen hiervoor.

Kies voor blijvende steun aan verenigingen en stichtingen, kies voor natuur en milieu en betaalbare zorg dichtbij, kies voor een samenleving, waaraan iedereen mee kan doen, kies voor MORGEN!

Voor meer informatie over ons programma en de kandidaten ga dan snel naar www.morgeninmedemblik.nl.

Meest gelezen laatste 7 dagen