v.l.n.r. Hans Kröger van Woningstichting Het Grootslag, Linda Blok directeur van de Bangertschool, Bart Schuitemaker vanuit de ouderraad (en eigenaar van Buro Reikwijdte). Foto: Terence Perfisch van SKO (St. Katholiek Onderwijs West-Friesland)

Kinderen horen veilig hun school te kunnen bereiken. Voor de leerlingen van basisschool ‘De Bangert’ was dat niet elke dag vanzelfsprekend. Daarom is er naar een oplossing gezocht en die is gevonden!

De route naar school loopt langs het trottoir aan de Burgemeester Doumastraat en de Hooijschuurstraat. Op de dagen dat het vuilnis opgehaald wordt, vormden de afvalcontainers obstakels die zorgden voor een onveilige situatie. Het trottoir was te smal. De ouderraad maakte zich hier terecht zorgen over. Er moest iets gebeuren.

Bart Schuitemaker nam het initiatief om te gaan praten met Woningstichting Het Grootslag en de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. Deze partijen hebben daarna elk, voor een symbolisch bedrag, een strook grond langs de route verkocht aan onze gemeente. Zo kon deze het voetpad verbreden. Het trottoir ziet er beter uit en het is nu op alle dagen veilig voor de kinderen om naar school te lopen. Een mooi voorbeeld hoeveel je met meedenken en samenwerken kunt bereiken.
Wij bedanken Bart en de betrokken partijen voor deze mooie actie.