I.v.m. Pinksteren kopij en advertenties voor volgende week (krant van woensdag 31 mei)
graag aanleveren vóór donderdag 25 mei, 14.00 uur!

De redactie van de Andijker en Dijkprint zijn op maandag 29 mei (tweede Pinksterdag) gesloten!